meer informatie?


Neem contact op met:
Bouwgroep Den Haag,
David Smidt van Gelder
020 30 800 10
info@bouwgroepdenhaag.nl

Voorfinancieren

Het ontwerpen van een appartementengebouw, het aanvragen van een vergunning en al het andere dat nodig is om uiteindelijk te komen tot de start van de woningen kost geld. Je kunt pas beschikken over hypothecaire financiering op het moment dat de vergunning geregeld is en er overeenkomsten getekend zijn voor erfpacht en het laten bouwen van de woning. In de tussenliggende tijd moeten alle kosten worden voorgefinancierd door de deelnemers. Het gaat om kosten voor architect en procesbegeleider, leges m.b.t. vergunningen, diverse adviseurs en waarborgsommen voor de gemeente Den Haag. In een periode van circa een jaar moet er gefaseerd een bedrag worden voorgefinancierd.

Alle voor te financieren kosten zijn in principe overdraagbaar op de uiteindelijk hypotheek. Zie je geen mogelijkheden om het bedrag voor te financieren maar zou je wel graag mee willen doen? Neem dan contact met ons op voor maatwerk.