meer informatie?


Neem contact op met:
Bouwgroep Den Haag,
David Smidt van Gelder
020 30 800 10
info@bouwgroepdenhaag.nl

Wat is CPO?

Ons CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) geeft je de ruimte een geheel eigen invulling te geven aan je woning, binnen het collectieve casco.

CPO kent vele varianten. Wij werken met de ontzorgvariant: de bouwgroep heeft de keuzevrijheid, de professionals ondersteunen ons en bewaken de haalbaarheid, de planning en het voldoen aan de randvoorwaarden en managen daarmee de risico’s